ראשי
יהדות
תור שבועי - אנו בוטחים בה' פרשת מקץ

תור שבועי - אנו בוטחים בה' פרשת מקץ

איך יוסף העז להזכיר את שם ה' במקום הכי טמא בעולם מול מלך הטומאה מבלי לפחד להפסיד את המעמד שלו? שיעור חשוב לחיים מיוסף הצדיק מאת: שלמה סיונוב

תור שבועי - אנו בוטחים בה' פרשת מקץ

אחרי שתיים עשרה שנה שיוסף 'הצדיק' יושב בבית האסורים בתוך בור במצריים, מקבל לפתע בבת אחת לצאת ללא הכנה מוקדמת ולהגיע על המלך, כדי לפתור חלום לפרעה. נדמיין לעצמנו: אחרי שתיים עשרה שנה שיוסף 'הצדיק' נמצא בבור חשוך ללא עוול בכפיו. ונקרא להגיע בהזמנה אישית להוד מלכותו, יוסף רואה כבר את האור של הגאולה שלו בקצה המנהרה, עומד הוא לפני פרעה שמשבח אותו "שמעתי עליך לאמר, תשמע חלום, לפתור אותו" והנה ישנה ביד יוסף הזדמנות מצוינת לבקש מאת המלך להוציא אותו מאפילה לאורה! והנה לפתע המשפט הראשון שבו פותח במילים יוסף הוא: "בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעֹה" הרי הזכרת שם ה' לפני פרעה יכולה לגרום לו להרחיקו מיד או אפילו להחזירו לבית האסורים עד סוף ימיו, ובמקום לתת הקדמה "יותר ראויה" 'ולהתחנף' לפרעה, מדוע יוסף "מעיז" להזכיר שם ה' ולהפסיד בבת אחת מתנה גדולה כזאת?

התשובה היא: כי יוסף הצדיק ידע שאין זו בושה לומר בגלוי ובפומבי מעל כל במה יש אלוקים!.. יש אלוקים!.. יש אלוקים!.. ואין החכמה ואין פתרון משלי, רק האלוקים ייתן בפי מענה לשלום פרעה! יוסף לא חשש שאולי זה יהיה לו חיסרון. ההיפך רק תועלת תצמח לו מזה ברגע שאדם שם מבטחו בבורא עולם, חייו יהיו יותר קלים ונוחים ומאושרים לאין ערוך! ובזכות האמת של יוסף זה מה "שקנה" את המלך פרעה שיוסף ראוי לשלטון ולגדולה, ולכן אמר לו "על פיך ישק כל עמי", ואפילו גויים ערלים, שרואים את עצמם "ליברלים" ופרעה המעצמה האדירה הזאת עם כל "המנטליות" 'והאגו' לא מתבייש ומסכים לומר שהכל בזכות האלוקים: "ויאמר פרעה אל יוסף , אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת".

והנה נצא ונבדוק בעולם: שגם נשיא המעצמה הגדולה והחזקה בעולם " דונלד טראמפ" לא מתבייש לבקש שיתפללו עליו לפני הא-ל שיצליח את עמו ואת 51' -מדינות הברית'. וכמו כן העם המודרני 'והמתקדם' הזה- לא מתבייש לכתוב מעל גבי 'שטר הדולר' האמריקאי שלו                                    את המילים
"IN- GOOD- WE- TRUST"
ותרגום לעברית: "ב- אלוקים- אנו- בוטחים"! כך כותבים 'בגאווה' בעם האמריקני! ואפילו בהמנון האמריקאי מוכרת השורה: "שיברך הבורא את אמריקה" גם בעת השבעת הנשיא מברכים אותו: "שהבורא יעזור לך" ואפילו 'בית המשפט העליון' באמריקה, וכן הקונגרס האמריקאי'- נוהגים לפתוח את הדיונים בהצהרה: " שהבורא יברך את ארצות הברית ואת המשפט"! אתם שומעים?!.. אמריקה המעצמה הגדולה הזאת, שמשמשת היום "כמודל לחיקוי "בכל העולם!!! הם לא מתביישים להזכיר מעל כל 'דוכן ממלכתי' את שם "הבורא" "והאל"! ואילו אנו 'העם היהודי', שאנו בקושי תופסים "נקודה קטנה" בגלובוס, ובכל זאת לא מעיזים אצלנו להזכיר את שם "האלוקים" שלנו- לא על גבי שטר הכסף הישראלי, ולא בספר החוקים של הכנסת, ולא בבית המשפט, ולא בשום טקס ממלכתי'!! האמריקנים 'מתגאים' בבורא בפני כל העולם, ואילו אנו מתביישים אפילו להזכיר אותו!!. אצלנו זה הכל רק "מקרה", "מזל", "כוח הטבע", "כוחותינו", "כוחות הברית", העיקר- אל תזכיר "חלילה" את 'האלוקים'!!.. וכל זה, הוא בגלל כלי התקשורת! הם "עמלים" קשה מאוד, בכדי להשכיח את שם האלוקים מהמדינה! אין אלוקים ח"ו יש רק "כוחי ועוצם ידי"! כל שעה יש להם "חדשות" כל חצי שעה יש להם "מבזק", ועל כל דבר יש להם "פרשנות" ו"תחקיר", איך להסביר זאת על פי הדרך "המזל והטבע", העיקר שלא להוציא מהפה את המילים: זהו "נס"! זהו- יד האלוקים"!

אחים יקרים! האדם הבוחר לסמוך על עצמו, על כוחו ועוצם ידו, מניחים לו מן השמים לעמול בפרך, אבל אם ינסה לבחור במסלול מידת הביטחון חיי יהיו קלים נוחים ומאושרים, כך יוסף הצדיק מלמדנו לתלות את ביטחנו בה' ולא ב-ע-צ-מ-ך. "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך".

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש