ראשי
חדשות
יום בשורה ללומדי התורה

יום בשורה ללומדי התורה

הספר 'עטרת זקנים' יוצא לאור לציון שבעים וחמש שנים בו עלתה לשמי מרומים נשמתו הטהורה של כמוה"ר הגאון רבי חזקיה הכהן רבין זיע"א

יום בשורה ללומדי התורה
הגאון רבי חזקיה הכהן רבין זי"ע

ספר עטרת זקנים

יוצא לאור ע"י

איגוד בני הישיבות יוצאי בוכרה

יום בשורה ללומדי התורה חובביה והוגיה בהופעת הספר 'עטרת זקנים' היוצא לאור לציון שבעים וחמש שנים בו עלתה לשמי מרומים נשמתו הטהורה של כמוה"ר הגאון רבי חזקיה הכהן רבין זיע"א הרב הראשי וראב"ד במדינת בוכרה וגלילותיה. ומחבר הספר 'עטרת חזקיה - מזכרת הגיטין'.

הספר כולל בתוכו כמה אסופות מאשר השאיר אחריו ברכה הגאון רבי חזקיה הכהן רבין זיע"א.

אסופה א' עוסקות בעניני 'אורח חיים' ובהם נכללים שטר הרשאה למכירת חמץ משנת ה' תרע"ו, ושטר מכירת חמץ משנת ה' תרס"ח, כפי הנהוג במדינת בוכרה. דיני הגעלת כלים, דיני מים שלנו, דינים והנהגות לאפית מצות, הנהגות לליל הסדר, התרת נדרים לאכילת אורז ומצה שאינה שמורה מפני שנת הבצורת

אסופה ב' עוסקת בעניני 'יורה דעה' ובה היכא תמצא בדיני שחיטה וטריפות.

אסופה ג' עוסקת בעניני 'אבן העזר' ובה כתובה משנת ה' תקנ"ב כפי הנהוג במדינת בוכרה, בתוספת הערות והארות. דיני ומנהגי כתיבת הגט, צילום גט וסדר חליצה כפי הנהוג בבית הדין במדינת בוכרה בתוספת מקורות וציונים. כמו כן 'קונטרס מעשה בית דין' והוא לקט עובדות מהספר 'עטרת חזקיה - מזכרת הגיטין'.

אסופה ד' חשבון קץ הגאולה. כדרכם של רבותינו הראשונים והאחרונים שכתבו ביאור לפסוקים בדניאל הרומזים על קץ הגאולה.

אסופה ה' בו מתפרסמים מכי"ק של  כמוה"ר הגאון רבי חזקיה הכהן רבין זי"ע שלש רשימות מקטלוג אוצר הספרים של חלק מספריתו בבוכרה, כמו כן רשימות של כת"י וחלק מכתבי התורה שהיו ברשותו. כתובות וגיטין עתיקים.

הספר מעוטר בדברי פתיחה מאת הגאון רבי יצחק הכהן רבין שליט"א, בין הדברים אותם הוא מציין אנו מוצאים שהוא מפנה לכתובה שמתפרסמת בספר משנת ה'תקנ"ב (1791), כשנה וחצי לפני בואו של השד"ר רבי יוסף ממאן זצ"ל לעי"ת בוכרה, שנכתבה ככל הלכותיה ודקדוקיה, דבר המלמד על קהילה שבראשה עמדו תלמידי חכמים שהיו בקיאים בספרות ההלכתית, וכי בבוכרה היו מרכזי תורה, בתי כנסת ובתי מדרש מלאים ביהודים יראי שמים המקפידים על קלה כבחמורה, ורבים מהם שהיו מפורסמים בצדקותם ובחסידותם, ובראשם עיני העדה תלמידי חכמים שהנהיגו את צאן מרעיתם על מבועי התורה והיראה,  וזאת עוד טרם  בואו של רבי יוסף ממאן לבוכרה וגלילותיה.

כמו כן הוא מציין למכתב משנת ה'תקכ"ח (1767) שמתפרסם בספר שעוסק בשליח מהעיר ירושלים שנמצא בעיר משהד, אך מפחד הדרכים לא רצה לנסוע לבוכרה, והוא שלח אדם אחר במקומו. הדבר מלמד על קשרים בין ארץ ישראל לבוכרה כחצי יובל שנים לפני בואו של השד"ר רבי יוסף ממאן זצ"ל לבוכרה. ולא כפי שכתבו כותבי דברי הימים שרבי יוסף ממאן זצ"ל היה השד"ר הראשון שהגיע לערי בוכרה.

אכן ספר זה הוא יום בשורה לקהילות קודש יוצאי בוכרה יע"א בכל מקומות מושבותיהם מהם ישאבו דעה לדעת כיצד היה סדר הנהגתם של גאוני ומצוקי ארץ, ולא זו בלבד אלא שדורשי וחוקרי עברה של ק"ק בוכרה יע"א ימצאו ענין רב במתפרסם בספר זה, ויכירו את ערכה שממקום קודש חוצבה.

הספר נערך בטוב טעם ודעת ע"י הרב רפאל הכהן רבין שליט"א מייסד ומקיים את הארגון 'איגוד בני הישיבות יוצאי בוכרה', ויצא לאור ע"י נינו של הגאון רבי חזקיה הכהן רבין זיע"א ה"ה יוסף ניאזוף הי"ו בנו של הרה"ג רבי מתתיהו ניאזוף זצ"ל וחתנא דבי נשיאה – הגאון רבי יהודה הכהן רבין זצ"ל הרב הראשי ליהדות בוכרה.

המעוניינים לקבל העתק מהספר במהדורה דיגיטלית יפנו בבקשה

למייל r0543131305@gmail.com  

או למספר וואצאפ 054-3131305.

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש