ראשי
יהדות
ועתה כתבו לכם 2 לבחורי הישיבות והאברכים בני ק"ק יהודי בוכרה

ועתה כתבו לכם 2 לבחורי הישיבות והאברכים בני ק"ק יהודי בוכרה

ועתה כתבו לכם 2 לבחורי הישיבות והאברכים בני ק"ק יהודי בוכרה

אחר שבשנה שעברה היתה הענות נפלאה בכתיבת חידושיתורה בקרב בני התורה היקרים בני ק"ק יהודי בוכרה, גם השנה התארגנו איגוד רבנייהודי בוכרה בנשיאות הגאון רבי הלל חיימוב שליט"א להמשיך את הפרוייקט המבורך"ועתה כתבו לכם 2" ע"ש מאורי העדה אב"ד מקודש הגאון הגדול רביפנחס הכהן רבין זצ"ל וראש הישיבת הרמב"ם ובית יוסף הגאון הגדול רבי יצחקאמינוב זצ"ל. כזכור בשנה שעברה התקבצו ובאו בני התורה המסולאים בפז לכנס רברושם באודיטוריום "נוה עופר" בת"א, בו השתתפו רבנים ומרביצי תורהבני העדה הבוכרית ומורנו הראש"ל הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א ששיבחאת הכותבים חידו"ת ברמה גבוהה אליבא דהלכתא. כמו כן כבדו את המעמד שר הפנים, הפריפריה,הנגב והגליל הרב אריה דרעי שליט"א וסגנו הרב יואב בן צור שליט"א.

השנה כברבמוצאי השבת פרשת ויחי בו סיימנו ספר בראשית בברכת "חזק חזק ונתחזק" נפגשוהרה"ג הלל חיימוב שליט"א עם בני הרבנים – חברי ועדת הבדיקה - אב"דהגאון רבי יצחק הכהן רבין שליט"א והגאון רבי בנימין אמינוב שליט"אועליהם הצטרפו המארגנים ראש בית ההוראה של קו ההלכה הבוכרי הרה"ג ראובן יוספישליט"א והרב דוראל יוסף מתתוב שליט"א רב קהילת "תפארת ישראל"אלעד, שהשתתפו בהקמת הפרוייקט הגדול והכביר הזה גם בשנה שעברה. בסיעתא דשמיא מרובההשנה תהיה השתדלות גדולה שכל מי שיישלח חידו"ת יזכה בפרס כספי, מלבד המקומותהראשונים שייזכו בפרס גדול יותר. לעת עתה מספר המלגות מוגבל וכל הקודם זוכה. אתחידוה"ת יש להגיש עד ז' באדר [פרטים במודעה במגזין]. הכנס מיועד להיות סמוךליום פטירת הגאון רבי יצחק אמינוב זצ"ל בתחילת חודש ניסן בתקווה שנגיףהקורונה יהיה מאחורינו. כמו כן דנו הרבנים בענייני השעה ובצרכי העדה, הוספת עודיעדים חשובים בכדי לפאר ולרומם ולהחזיר עטרת תפארת יהדות בוכרה ליושנה.

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש