ראשי
לאורם נלך
תולדות חייו של רבי שמעון חכם

תולדות חייו של רבי שמעון חכם

השבוע ביום י' בשבט יום שבת קודש יחול יום פטירתו של האדמו"ר רבי שמעון חכם זצ"ל. "לאורם נלך" פרוייקט מיוחד המסקר את תולדות חייהם של רבני יהדות בוכרה. מאת: הרב מנחם מורדכי חיימוב

תולדות חייו של רבי שמעון חכם

רבי שמעון חכם נולד בשנת תקצ"ג (1843) בבוכרה להוריו רבי אליהו סופר הבבלי ולאמוציפורה.

יחוסו ומשפחתו

אביו רבי אליהו היה שוחט וסופר סת"ם, שהגיע לבוכרה מבבל, ואמו מרת ציפורה נכדתו של חכם יוסף ממן, שהגיע לבוכרה בשנת תקנ"ג (1793), להוריו נולדו תשעה ילדים, רבי דוד, רבי ישראל, רבי שלום, רבי רחמים, רבי אברהם קטן, רבי חיים, והבנות שרה, חנה ומלכה.

רבי שמעון חכם נשא לאשה את מרת אסתר לבית פנחסוף (בת רבי משה, נכדו של רבי פנחס הקטן מולא ניאז). ונולדו להם שנים עשר ילדים. עשרה מילדיהם נפטרו בהיותם קטנים, ונותרו להם בן בשם רבי פנחס ובת בשם שרה, אשת רבי פנחס הכהן רבין, בנו של רבי צחק חיים רבין ראב"ד בבוכרה.

בשנת התרמ"ו הקים תלמוד תורה לבני עניים בבוכרה כמו שכתב בעצמו בספר ליקוטי דינים חלק ה' סימן מ"ז:

"ואני הקטן בהיותי בעיר בוכרה בשנים התרמ"ו – התרמ"ז – התרמ"ח השתדלתי בדבר זה, ואספתי חמשה ששה חברים ופתחתי חברה. לקחנו פנקס ויצאנו לאסוף תרומות מעשירי העיר ובעלי בתים. החתמתי כל אחד בחתימת ידו בפנקס שהתחייב לשנה סך מסויים באופן קבוע. ופתחנו שני תלמודי תורה בשני שכונות והתאספו כשבעים תלמידים. ופעמיים בשנה דאגנו להם למלבושים חדשים. וכך במשך שלש שנים החזקנו את תלמוד תורה. התלמידים התקדמו מאוד, ולמדו קרא וכתוב, חלקם למדו לקרא תפסיר, חלקם לקרא את הפרשה".

עליית ולארץ

בשנת תר"ן (1890) זכה ועלה עם משפחתו לארץ ישראל, והתיישב בירושלים. וכך הוא מתאראת ביקורו:

"ואחרי חג האסיף נסענו לעיר הקודש חברון, להשתטח על קברי האבות בשדה עפרון. ובעת זמן האביב, נסעתי עם אשתי ובני החביב, ארץ הגליל, הכרמל והשרון. אדמת קודש טבריה וצפת ומירון. זכינו להשתטח על קברי כל הצדיקים, בהרים ובעמקים. התפללנו במערת רבי שמעון בר יוחאי בהילולא, בעד כל אחינו שבגולה. חזרנו לארץ הצבי כאריה וכלביא. אמרתי זאת המנוחה וזאת המרגוע, לנפש עייפה וכנועה. נתתי בשלום סוכתי ובציון מעונתי. זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב ואסעד. כי אדמת קודש עליתי ולמקום תורה גליתי. ראיתי בניעליה והם מרובים, במשמרת הקודש ניצבים."

 

בשנת תרנ"א (1891) שב לבוכרה, לענייני עסקים, בהיותו שם נפטרה רעייתו בירושלים בתאריך ט"ז אב תרנ"א. רבי שמעון שב חזרה בשנת תרנ"ב (1891). והתמסר לחינוך בנו רבי

פנחס, לאחר שנתעלה בתורה וירא"ש חיתן את בנו פנחס, עם בתו של חכם אברהם פראג', אךבנו מחמד עינו נפטר כעשרה חודשים אחרי חופתו, בהותירו אישה אלמנה עם תאומים. רבי פנחס נפטר ח' בכסלו תרנ"ו.

רבי שמעון חכם כותב קינה על בנו:

"מיראה כזאת משנות עלומים, בן י"ח שנה, צעיר לימים,

בני,בני, אישון עיני, מי ישית ידך על עיני?

תפארת בחורים, חוטר מגזע חכמים וגבירים,

לאורך ימים נפרדת, ואותי למי עזבת?

הוי,בני, מאיר כשמש, איך נעלמת מעיני כאמש,

אשתך כלה וענוגה, צועקת במר ותוגה,

כן הייתי כל שבעת הימים, בוכה ולא מקבל ניחומים".

רבי שמעון מיאן להתנחם בגודל היגון בהילקח בנו יקירו מאיתו בתוך שנה לחופתו, ומצא את נחמתו בהתמסרות כליל לכתיבת ספרים ותרגומים לאחיו שבגולה לזכותם באור תורה.

רבי שמעון חכם עסק בתרגום ספרים מעברית לניב יהודי-תג'יכי, ולמעשה, הוא יצר את השפה הספרותית של יהודי בוכארה. בחייו הוציא ל"ב (32) ספרים.  

מתרגומיו העיקריים של רבי שמעון חכם:

 • תרגום     התנ"ך עד אמצע ספר ישעיהו
 • "שיר     השירים"
 • "מסכת     אבות"
 • "מגילת     אסתר"
 • "הגדה     של פסח"
 • "ליקוטי     דינים" של הרב אמינוף
 • "מדרש     משה רבנו"
 • "תיבת     משה" של הרב משה ברום
 • "פתרון     חלומות" לר' נתן עמרם.
 • "סיפורי     מעשיות"
 • "חוקת     הפסח"
 • "אהבת ציון" של אברהם מאפו.
 • הוציא     לאור כתבי יד של מולא שאהיני שראזי "שאהין תורה"

מיצירותיו העיקריות:

 • "זכר  צדיק" לזכר בנו רבי פנחס
 • "פרי עץ הדר"
 • "מקראי קדש"

 

על אף שרבי שמעון חכם היה ממייסדי שכונת הבוכרים בירושלים, סירב רבי שמעון לרכוש לעצמו חלקה בשכונה, בהסבירו שהוא מתגורר בעיר העתיקה אל מול מקום המקדש והמזבח. עד יומו האחרון התגורר בעיר העתיקה. בשביל ביתו שרה רכש דירה בשכונת נחלת שבעה.

תמונתו של רבי שמעון

על סיפור תמונתו המפורסמת של רבי שמעון חכם מספרת נכדתו שולמית תיאליוף ע"הבספרה שירת שולמית (עמוד 105) בשם אימה שרה שהיתה בתו של רבי שמעון חכם."בשנת 1901 הגיע שליח ממשפחת הברון רוטשילד מפריס לירושלים ובידו כלי עשוי חרסינה דמוי ירך אדם, נראה כעין גבס שהוסר מרגלו של אדם. על הכלי היתה כתובת בכתב מסולסל ומחובר שנראה עתיק יומין. משפחת רוטשילד שלחה את החפץ למספר מומחים בעולם אך אף אחד לא הצליח לפתור במה מדובר. החפץ הגיע לירושלים וכולם הפנו את השליח לרבי שמעון חכם, שהיה בקי גדול בשפות. רבי שמעון ביקש שהות של כמה ימים כדי לבדוק את הכלי ולפענח את האותיות הכתובות בו.

רבי שמעון פיענח את תוכן הכתוב ונתברר לו, כי הכלי הוא שטר מכר שהיה מקובל בין היהודים בפרס בשנות המאה ה-10 לספה"נ בו צויין הנכס הנמכר מחירו ומקומו של המגרש, והכל רשום על תבנית של ירך של הקונה.כנראה שרצו לחזק את המכירה מלשון שבועה של יד תחת ירך, כמו אצל אברהם אבינו.

כך עלה בידי רבי שמעון חכם לפענח את כתב היד העתיק לתרגמו לעברית של ימיו ואף לצרפתית,והחזיר את הכלי לשליחו של הברון רוטשילד. הלה שילם לרבי שמעון שלשה נפליונים זהב וחזר לצרפת. משפחת רוטשילד התפעלה מאוד מגדלותו של רבי שמעון שהצליח לפענח את החפץ היקר שהיה ברשותם, שלחו לרבי שמעון בחזרה מכתב הערכה מלא תודה וצירפו עוד 20נפליונים זהב, עם עוד בקשה שיצטלם וישלח אליהם את תמונתו, מהתמונה שקיבלו הכינוגלופה ושלחוה אליו בבקשה שיואיל בטובו לקבוע גלופה זו בכל ספריו, כדי שדמותו המרשימה תעטר את ספריו, ויהיו רואים את זיו פניו. מאז הודפסה גלופה זו בכל ספריו ותרגומיו של רבי שמעון חכם זצ"ל".

מקום קבורתו

חכם שמעון בן אליהו חכם נפטר ביום י' שבט תר"ע (1910) ונקבר בהר הזיתים.

מקום קבורו בהר הזיתים נעלם עם עוד מאות קברים, בעקבות סלילת כביש ע"י הירדנים אחר המלחמה בשנת 1948 כשחלק המזרחי של העיר נשאר בידי הירדנים. בשנים האחרונות, אחר מאה שנים לפטירתו, נמצא מקום קבורתו בחפירות בעת שיקום הר הזיתים ביוזמת הרב יצחק אמינוב זצ"ל, והוקמה מצבה חדשה על קברו ע"י קונגרס יהודי בוכרה.

 

הנצחת זכרו של רבי שמעון חכם

במלאות100 שנים לשכונת הבוכרים בירושלים, הוציא דואר ישראל בול עם תמונתו של רבי שמעון חכם, ממייסדי השכונה על רקע הארמון של משפחת יהודיוף.

כמו כן בהשתדלות נכדתו שולמית תילאיוף נקרא רחוב על שמו בשכונת תל ארזה בירושלים בסימטה ברחוב בר אילן.

בשנת תש"ע 2010 במלאות 100 שנה להסתלקותו של רבי שמעון חכם זצ"ל, תלמידו וממשיך דרכו בתרגומים לבני העדה הבוכרית והוצאת ספרי תפילה והלכה, הרב הלל בן מנחם חיימוב שליט"א, חנך בית הכנסת לבני העדה הבוכרית בעיר אלעד, והנציח את שמו שלרבי שמעון חכם ורבי אברהם תלמודי אמינוב, וקרא לבית הכנסת"חכמת התלמוד".

 

תגלית שנמצאה לאחרונה לוח זמנים בעריכת רבי שמעון חכם הוצגה למכירה בבית המכירות קדם:

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש