ראשי
חדשות
שנה להקמת קו ההלכה הבוכרי

שנה להקמת קו ההלכה הבוכרי

נרשמת הצלחה גדולה במענה לשאלות בהלכה בשפה העברית הבוכרית והרוסית

שנה להקמת קו ההלכה הבוכרי

"כי שפתי כהן ישמרו דעת, יבקשו תורה מפיהו"

במלאות שנה להקמת קו ההלכה לעדה הבוכרית "בכורי ישראל" ע"י איגוד הרבנים של קונגרס יהודי בוכרה שמספרו

077-270-50-75

אלפי השואלים מודים מקרב לב לרבני קו ההלכה שמשיבים תמיד במאור פנים ונפש חפצה דבר ה' זו הלכה,

ובפרט לפטרון קו ההלכה ה"ה שמחה הכהן יוסופצ'ייב הי"ו

על החזקת קו ההלכה לעילוי נשמת הוריו היקרים

מו"א בכור הכהן בן בתיה ז"ל ומרת נקדם בת רחל ע"ה

ובזכותו זוכים בני עדתנו לדעת דבר ה' ולהבין אמרי בינה.

יהי רצון מלפני אלוקי השמים שלא תצא דבר תקלה על ידכם ותרוו אושר ושמחה ברכה והצלחה כל מעשי ידיכם

ויקויים בכם הפסוק "אורך  ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד"

איגוד רבני קהילות יהודי בוכרה
הרב הלל בן מנחם חיימוב - נשיא איגוד הרבנים

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש