ראשי
חדשות
שבועיים לפטירתו של מורנו הגדול הרב פנחס כהן רבין זצ"ל

שבועיים לפטירתו של מורנו הגדול הרב פנחס כהן רבין זצ"ל

עצרת זיכרון ומספד מר לזיכרו של הרב הראשי

שבועיים לפטירתו של מורנו הגדול הרב פנחס כהן רבין זצ"ל

בבית הכנסת היכל מארי"ך ע"ש הרב יוסף הכהן חוז'אינוף ברחוב זבולון בשכונת פלורנטין שבתל אביב, נערך ערב מספד על פטירתו של רבינו הגדול רבה הראשי של העדה הבוכרית הרה"ג פנחס הכהן רבין זצ"ל. הערב התקיים ביוזמתו של הגבאי המסור אבנר בביוף הי"ו עם חברי ברית יוצאי בוכרה, ובראשם כבוד נשיא הברית מר יוסף בר נתן הי"ו והרב בנימין אמינוב שליט"א.

בכנס השתתפו הבנים של הרב ובראשם הדיין הרה"ג בנציון רבין שליט"א, הרב בנימין אמינוב שליט"א רבה הראשי של העדה הבוכרית ת"א, הרב הלל חיימוב שליט"א נשיא איגוד רבני העדה הבוכרית, הרה"ג הרב אברהם יוסף שליט"א ורב בית הכנסת הרב טבריה שליט"א וכל נכבדי הקהילה הבוכרית ומוקירי זכרו.

את הערב הנחה הגבאי ר' אבנר בביוף הי"ו כשדמעות בעניו בהעלותו זכרונות שנות ילדותם שגדלו יחד בשכונת פלורנטין, ואיך הרב בזכות שקידתו וחכמתו זכה ונתמנה לאב"ד והרב הראשי. ראש המדברים היה מר יוסף בר נתן נשיא הברית. שפתח בהספד על רבו הנערץ ואמר את מאמר חז"ל בפרקי אבות "עשה לך רב וקנה לך חבר" הרב פנחס היה לי לחבר שהרבה דברים בעדה קדמנו יחד יד ביד מבחינת מתן בסתר, והוא היה לי גם לרב שכל דבר התייעצנו עמו, ותמיד קבלנו דרך והכוונה נכונה, מעולם לא ראיתי אותו עצוב, כל הזמן שמח ומדבר עם כל אחד במאור פנים.

אחריו נשא דברים הרב הלל חיימוב שליט"א נשיא האיגוד, ועמד על נקודה מיוחדת בספר בראשית, מדוע התורה לא האריכה על אדם הראשון ועל נח מה עשו, איפה חיו, על אף שחיו כל אחד כמעט אלף שנים, לעומתם אברהם אבינו שחי בסך הכל מאה שבעים וחמש שנה, התורה מסבירה באיזה עיר נולד, איך קראו לאשתו, שהיא הייתה בת אחיו, איך קראו לשלושת אחיו, ומתי יצא לדרך ועם מי יצא, איך חפר באר ואיך קרא לה, עם איזה מלכים נפגש לעשות ברית שלום ובאיזה מלכים נלחם. איך היה נראה ביתו, ומה התפריט שהגיש לפני האורחים, בכמה כסף קנה את חלקת הקבורה לאשתו שרה ועוד פרטים על כל צעד בימי חייו וכו'.

מכאן למדים, שכל מטרת האדם עלי אדמות לא כמה שנים לחיות אלא מה אתה עושה בשנים הללו. אדם הראשון ידע שיש בורא לעולם, אבל לא הצליח ללמד לבניו, עד שהלכו וקלקלו וגרמו למבול. נח ידע שיש בורא לעולם, אבל גם הוא לא הצליח ללמד לבניו, עד שהלכו ובנו מגדל להלחם בו. לעומת אברהם אבינו מיום שהכיר את בוראו, הלך לכל מקום בעולם והפיץ את שמו יתברך בעולם, חינך את בניו ליראת שמים ועבודת ה' טהורה, כמו שהתורה מעידה עליו "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט" (בראשית י"ח), איש כזה נשאר בהסטוריה לנצח.

ומכאן אני למד על משפחת רבין אשר שושלת הרבנות לא פסקה מהם במשך 200 שנה החל משנת 1818 עד ימינו אנו. וכי בדורו של הרב פנחס הגדול אבי שושלת לא היו עוד רבנים? בוודאי שהיו, אז איך זה שאנחנו לא מכירים את שמותם, ואת משפחת רבין כולם מכירים דור אחר דור, אלא וודאי בגלל שלמדו את בניהם והעבירו את המסורת הלאה, בזכות זה נשארו לזכרון עולם.

ועוד הרב האריך על מעלותיו התרומיות של הרב רבין זצ"ל ועל ענוותנותו הגדולה ואיך בזכותו זכו בני העולים החדשים לבנות את ביתם על פי תורת ישראל.

אחריו נשא דברים הרה"ג אברהם יוסף שליט"א בנו של מרן הרב עובדיה זצ"ל, וסיפר שהם למדו יחד בישיבת תורה והוראה בתל אביב במשך 8 שנים יחד. וזוכר איך הרב רבין זצ"ל היה יושב בפינת בית המדרש ושוקד על תלמודו מבלי להוציא הגה מיותר. והרב הזכיר את מו"ר אביו מולא בנציון שהיה ראש השוחטים בתל אביב, וכשהרב עובדיה נתמנה להיות הרב הראשי לתל אביב, מיד קרא למולא בנציון אליו ושאל ממנו עצה ותושיה איך להסדיר את הכשרות בשוק הכרמל ובשוק התקווה, ובזכות עצותיו עשו תקנות וסדר בכל נושא הכשרות, והרב עובדיה זכר לו טובה זו, והוא שדאג למנות את הרב פנחס רבין לדיין כהכרת הטוב לאביו.

הרב אברהם יוסף המשיך שעה ארוכה להספיד את הרב פנחס רבין ועל מסירותו למען העדה ועל גדלותו בתורה, חבל על דאבדין ולא משתכחין.

לאחר קריאת הזוהר ע"י החזן הרב יעקב אשרוב שליט"א ואמירת קדיש והשכבה, התפללו תפילת ערבית כשהבן הדיין בנציון שליט"א עולה לתיבה, ומיד לאחר מכן נערכה סעודת מצווה רבתית כמנהג העדה.

ובתוך הסעודה, נשאו דברים בנו הרב הדיין בנציון רבין שליט"א שעמד על מידתו המיוחדת של אביו שכל הזמן דאג לקדם את הצעירים והדריך אותם להתמחות במקצועות קודש כדי לעבוד עם הציבור. והביא מעשיות מהתלמוד על רבי אלעזר בן עזריה שאמרו עליו, עינו כמו עיני עזרא הסופר, מסבירים המפרשים וכי מה עניין של צורת העין של אלעזר בן עזריה לעיניו של עזרא הסופר, אלא ללמדך שכמו שעזרא הסופר דאג שכל העם, ואף הפשוטים שבהם יזכו ללמוד תורה, ולכן הוא שהפך את הכתב העתיק לכתב אשורי, כי כתב זה ידעו כל העם, כך נהג רבי אלעזר בן עזריה ביום התמנותו לנשיא -פתח את שערי בית המדרש ונתן אפשרות לכל מי שרוצה שיבא וילמד. כך נהג מו"ר עט"ר הרה"ג פנחס רבין זצ"ל שכל מגמתו הייתה לקדם את הצעירים ואת האחרים, מעולם עינו לא היתה צרה באחרים אלא ההיפך, כמה שיותר שיתקדמו. זו הייתה דרכו בקודש ובדרכו נצעד.

אחריו עלה הרב בנימין אמינוב שליט"א. בנו של מורינו הרב יצחק אמינוב זצ"ל ונשא הספד ועמד על שני תכונות של הרב רבין זצ"ל ראשית שהיה דיין, ומתוקף תפקידו לשמוע כל אחד ולדון אותו לכף זכות, כך כל אדם צריך להיות מיושב בדעתו לפני שדן את חברו, וצריך להשתדל לדון כל אחד לכף זכות, ושנית אנחנו רואים בפרשה את אברהם אבינו שהתורה קוראת לו אברהם העיברי, שכל העולם בצד אחד והוא בצד השני. צריכים כוחות מיוחדים לעמוד מול הזרם של העולם ולדבוק בדרך האמת בדרך התורה, וזה היה מעלתו של הרב רבין זצ"ל לעומת בני דורו של אותה התקופה של קום המדינה, שכל העולם שעט לקראת הקידמה וההשכלה, הרב רבין שקד על תלמודו והעפיל למעלות רמות ונשגבות ונעשה דיין ואב"ד לכל בני העדה, והכל מתוך צניעות וענווה גדולה.

מי יתן לנו תמורתו.

אזכרה ומספד ביום ה- 30 לפטירתו תתקיים ע"י קונגרס יהודי בוכרה, ביום שני ד' כסלו תש"פ [2.12.19] באולמי ארטימיסיה בירושלים. הסעות יצאו ממשרדי הקונגרס דרך בן צבי 42 ת"א בשעה 10.30 בבוקר לכוון הר המנוחות, ומשם לאולם. כל המעוניין להשתתף, ירשם אצל שושנה שמחיוף בטל:  037281576

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש