ראשי
יהדות
הטור השבועי - עם ישראל מעל הזמן - ראש חודש שבט

הטור השבועי - עם ישראל מעל הזמן - ראש חודש שבט

האם באמת אין שום יתרון על ראש חודש יותר מכל יום אחר?! ואיזה מסר חינוכי משדר לנו יום זה?

הטור השבועי - עם ישראל מעל הזמן - ראש חודש שבט

נמצאים אנו בעיצומו של יום 'ראש חודש' שבט [ר"ת שנתבשר בשורות טובות}. הבא ונחשוב יחד: במה מתבטא אצלינו יום 'ראש חודש' חוץ מהפטור של אמירת תחנון, וחלוקת המשכורות. האם באמת אין שום יתרון על ראש חודש יותר מכל יום אחר?! ואיזה מסר חינוכי משדר לנו יום זה?

הנה דבר ידוע הוא, שהמצווה הראשונה שנצטוו בני ישראל היא מצוות 'קידוש החודש'! עוד כשהיינו על אדמת מצריים, לפני שהספקנו לצאת לחירות, הקדים הקב"ה לתת לנו את מצוות 'קידוש החודש'. ולא רק שהמצווה זו היא הראשונה, אלא היא גם הייתה צריכה  להיות התיבה הראשונה שבה הקב"ה יפתח את תורתו! כמו שכתב רש"י בתחילת חומש בראשית.
ולא רק זה אלא יש לה עוד מעלה שהיא מצווה ייחודית שניתנה אך ורק לעם היהודי בלבד!
לגויים יש חשבון אחר לגמרי הם מחשבים את לוח השנה לפי גלגל החמה, ולא לפי זמני הלבנה. ולא רק זה אלא גם אסור לגלות לגוי את סודות חישובי הלבנה. כלומר, הם לא שייכים בכלל לכל הנושא הזה של 'קידוש החודש'. ודבר זה מייחד ומבדיל אותנו מכל יתר העמים. ועל כל זאת-אנו שואלים: "מה זאת"?!...מצווה שלכאורה קשורה יותר לחוכמת "האסטרונומיה" ובכל זאת יש בה כ"כ הרבה מעלות מיוחדות?! איזה מסר רצה הקב"ה להעביר לנו דרך מצווה זו כדי שנוכל לתרגם אותו לחיי היום יום שלנו?!...מהי המעלה המיוחדת שטמונה במצוות קידוש החודש?

התשובה: מצווה זו מסמלת לנו את הסיסמה החזקה: "שהעם היהודי הם קובעי הזמן -ולא הזמן קובע אותם! הם שולטים על הזמן, ולא הזמן שולט עליהם! למשל: אם בית הדין יחליטו, שהחודש הקודם יהיה חסר (29 יום) ולכן צריך להקדים את ראש חודש, הרשות בידם. ואם יחליטו שהחודש הקודם יהיה מלא (30יום) ולכן צריך לאחר את ר"ח גם כן הרשות בידם. ואם בית הדין יחליטו שמחר זה ר"ח שבט אז כל המזלות בשמים ישתנו. ואם בית הדין יחליטו שהשנה היא 'שנה מעוברת' וצריך להיות בה 13 חודשים במקום 12 -אז כל 'גלגל השנה' יזוז צעד אחורה בגלל קביעתם של חכמי ישראל. ואם בית הדין יחליטו שהרוב קובע ולא "בת קול" משמים- הרי שמיד גם הקב"ה מסכים איתם ואומר: "נצחוני בני". ואפילו אם בית דין יחליטו שאדם הזה אין לו חלק לעולם הבא- בשמים יהיו מוכרחים לקבל את פסקם!

כלומר, שחכמי ישראל יש להם שליטה מלאה על כל 'מאורות הזמן', ועל כל 'המזלות', ועל 'החגים והמועדים', ואפילו על 'מערכת המשפט' של בית דין של מעלה! וכל זאת למה? בגלל שהעם היהודי הוא "מעל הזמן"! כוח התורה שלנו אינה כפופה להוראות הטבע, ואינה מוגבלת לפי תנאי הזמן, אלא הפוך: סידרי הטבע הם שכפופים לדעת התורה של חכמי בית הדין!

וזה היסוד הנפלא שלמדנו ממצות 'קידוש החודש'. העם היהודי לא "מתנדנד" לפי מצבי הזמן! העם היהודי לא משתנה לפי "רוח האופנה"! העם היהודי לא נסחב לפי התקדמות 'הטכנולוגיה' בעולם! אלא יש לנו תורה, יש לנו חכמי בית הדין, והם מכתיבים את "לוח הזמנים "אנחנו עם חזק שנמצא מעל הטבע ומעל הזמן!!

כלפי מה הדברים אמורים. הנה, הרבה פעמים אנחנו שומעים מאנשים שנחשבים "מהחברה" הצעירים, והם טוענים בנימת לעג: הכובע השחור, החליפה הכהה והכבידה, הכיפה השחורה והמיושנת- כל אלו בגדים שהיו "באופנות" של פעם... ואולם עכשיו הרי אנו חיים בשנות "המאה העשרים"... 'במזרח תיכון' חדש.. אנחנו נחשבים עוד "כוכב" בדגל של ארה"ב... היהודי של היום- הוא כבר לא אותו יהודי "של פעם"! יש לנו עיתונות עולמית, ספורט, אולימפיאדה, תיאטרון, אומנות, שירה וציור, פילוסופיה, אוניברסיטה, וכו'.. וצריך להיות "מתקדם" עם הזמן... להיות "מציאותי"- ולא "דמיוני"...
אותה טענה, אפשר לשמוע גם מפי נשים צעירות "מודרניות", שכשרואות את חברתן שלובשות 'כיסוי ראש' צנוע של 'מטפחת'- הם לועגות "ומרחמות" עליה ומהרהרות לעצמם: "מה קורה לה? הרי היא נראית עם המטפחת הזאת "מבוגרת" ב- 20 שנה! הדור שלנו "התקדם" וחי ברוח "צעירה". כיסוי הראש של 'מטפחת' זה דבר "ישן נושן" אישה צעירה חייבת "להתאים" את עצמה לפי רוחו של 'הדור הצעיר', ולהראות שגם היא "מבינה" בטעם.. אחרת- היא לא תתקבל 'בחברה מודרנית'!

ועל כל הטענות האלו, באה מצוות 'ראש חודש' וטופחת להם על הפנים, וזועקת: "האם היהודי הוא שולט על הזמן, ולא הזמן שולט עליו?! חוקי התורה אינם תלויים בזמן, ואינם משתנות לפי אופנה,ואינם ניתנים לבחירה לפי "הטעם האישי"! לא ללכת לפי אופנת הזמן! לא להיסחף לפי הראש של "הדור הצעיר"! לדעת ולזכור, שכל קביעת ראשי החודשים שלנו- נובעים אך ורק מחמת הסמכות שיש בידי חכמי התורה- לשלוט ולקבוע על הזמנים! כל הזמנים וכל חוקי הטבע נכפפים לפי תאריך "ראש חודש" שהבית דין החליט! יהודי לא מושפע מהזמן- אלא הזמן מושפע ממנו!

ראש חודש טוב, ובשורות טובות לכל עם ישראל. שלכם תמיד, שלמה זלמן סיונוב, חבר מועצת העיר- אור יהדה.

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש