ראשי
חדשות
קינה על פטירת הרב מרדכי רחמינוב זצ"ל

קינה על פטירת הרב מרדכי רחמינוב זצ"ל

יבכו העם ויתאבלו העדה שנשארנו יתומים

קינה על פטירת הרב מרדכי רחמינוב זצ"ל

קינה על פטירת הרב מרדכי רחמינוב זצ"ל

יבכו העם ויתאבלו העדה שנשארנו יתומים

בנפול עטרת ראשינו על הלקח ארון האלוקים

מקים עולה של תורה בגולת אמריקה לעדת הבוכרים

רב, דרשן, מוהל, חזן מהולל, מורה דרך לישרים

נפלה עטרת ראשינו הרב מרדכי רחמינוב איש האלוקים

יבכו בני העדה הבוכרית שהוסרה העטרה

בפטירת אחד מרבניה הגדולים של עדתנו המפוארה

רבה של קהילת יהודי בוכרה בקווינס המעטירה

שפיר עייל ושפיר נפיק, עניו וצנוע וגדול בתורה

נפלה עטרת ראשינו הרב מרדכי רחמינוב שר התורה

אהוב למעלה ונחמד למטה ועל פניו אור השכינה

בערה בליבו אש שלהבת באהבת התורה

מוקיר רבנן ותלמידהון לומדי התורה

התאבק כל ימיו בעפר רגלי גדולי התורה

נפלה עטרת ראשינו הרב מרדכי רחמינוב שר התורה

יבכו האנשים ותכוננה הנשים בני העדה

בנפול רועינו הנאמן אהובינו אבי התעודה

אשר בצלו הסתופפנו ונשעננו על זכותו הגדולה

בנועם הדריך עדתו בדרך העולה בית א-ל הישרה

נפלה עטרת ראשינו הרב מרדכי רחמינוב מלמד התורה

יבכו התלמידים ואנשי הקהילה ביללות

בהילקח אבי יתומים ודיין האלמנות

אוי לנו כי השברנו ועזב אותנו לאנחות

מי ייתן תמורתו להנהיג העדה בדרכים ישרות

נפלה עטרת ראשינו הרב מרדכי רחמינוב איש האשכולות

צדקותו, ישרותו ואמונתו התמימה לא יכילו הספרים

אשר במתק שפתיים קירב לב בנים רחוקים

והכניסם תחת כנפי השכינה והשיב לב אבות על בנים

והכל בנועם ובהצנע לכת בדרכי האלוקים

נפלה עטרת ראשינו הרב מרדכי רחמינוב איש אימונים

ביום י"א אייר תש"פ בעת קורונה המגפה

השיב רבינו נשמתו הטהורה לבוראו ככפרה

שיעמוד בתפילה עלינו לפני קונו יומם ולילה

שיאמר ה' די לצרת עמו, ויחיש גאולתנו מהרה

המבכה הלל בן מנחם חיימוב לכבודה של תורה

בגן עדן תהיה מנוחת הרב מרדכי רחמינוב תחת כנפי השכינה.

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש