ראשי
יהדות
בשביל פחים קטנים? מבט חסידי לחג החנוכה

בשביל פחים קטנים? מבט חסידי לחג החנוכה

מה הקשר בין י"ט כסלו יעקב אבינו וחג החנוכה? ומה אפשר ללמוד מהכדים של יעקב? כל התשובות מאת הרב משיח מוריאל שליט"א

בשביל פחים קטנים? מבט חסידי לחג החנוכה


אנו באים מהחג החסידי יט' כסלו ונכנסים לחג החנוכה.
שניהם סמוכים זה לזה בזמן  
וגם בתוכן ובמשמעות הרעיונית שלהם,  שייכים אחד לשני.
כדי להבין זאת נתבונן
בסיפור שקראנו בשבוע שעברה פרשת וישלח.
לאחר שיעקב אבינו העביר את כל משפחתו במעבר נחל יבוק ,מספרת התורה שנשאר לבדו בחשכת הלילה ואז נאבק עם המלאך.
 בלשון התורה "ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עימו  עד עלות השחר" מפרש רש"י על כך ששכח פחים *קטנים  וחזר לקחתם.
נשאלת שאלה-
מה ראה יעקב לסכן את עצמו ועוד על פחים קטנים חסרי ערך? לכאורה והרי אמרו חכמים שאסור לאדם לצאת יחידי בלילה
התשובה לכך היא
שאכן יעקב, באופן יוצא מין הכלל סיכן את עצמו למען צאצאיו בדורות הבאים, כי ידע שתבוא תקופה שישרור חושך רוחני בעולם, וזו תקופת היוונים.
(כך חכמים מדמים את תרבות יוון לחושך).
ועם ישראל יצטרכו לחוזק וחוסן רוחני  ועל כך יעקב אבינו חזר וסיכן עצמו
אחר הפח השמן  הקטן כי זה הקטן גדול יהיה שאמור היה להספיק ליום אחד ונעשה בו נס והספיק לשמונה ימים.
הסברנו את הסוד של הפח הראשון אבל מה הסוד של  הפח השני הרי כתוב שיעקב חזר על פחים קטנים ברבים ומיעוט רבים הוא שתיים
אלא גם תקופת לידת תנועת החסידות היתה תקופה של  חושך רוחני, באותו זמן
תנועת השכלה גרמה להרבה יהודים לרפיון באמונה בבורא העולם ועל כך ירדה נשמתו של רבי ישראל בעל שם טוב שהביא את  אור תורת החסידות  שנמשלה גם  לשמן וזה הפח השני
פח השמן הטהור של אמונה ודביקות עד מסירות נפש בבורא עולם ועל זה נאבק יעקב אבינו עם שרו של עשיו
בלשון התורה "ויאבק איש עמו עד עלות השחר... ויקרא את שמו ישראל" רמז לרבי ישראל הבעל שם טוב
מניין שאב הכח להתמודד ולנצח
התשובה לכך מילה אחד
שמחה כמו שאומרים חסידי בברסלב שכשמגיע זמן קשה אסור להתיאש רק לשמוח
מסביר על כך  רבי שניאור זלמן בספר התניא
בפרק כו' משל משני אנשים המתאבקים זה עם זה להפיל זה את זה  הנה אם
האחד הוא בעצלות וכבדות  ינוצח בקל ואפילו שפיזית הוא גיבור יותר מחבירו  ורק על ידי שמחה שמביאה אומץ לב וזריזות  אפשר  לנצח את האויב


יהי רצון שנזכה  כבר לאור הגאולה השלימה בקרוב
חג חנוכה שמח ומאיר

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש