ראשי
יהדות
מי הציל את הרב עובדיה יוסף זצוק''ל כשהיה בין חיים למוות

מי הציל את הרב עובדיה יוסף זצוק''ל כשהיה בין חיים למוות

כך סיפר מרן הרב עובדיה יוסף זצוק''ל על אהבתו והערכתו לעדה הבוכרית בפגישה עם הרב הלל חיימוב והרב בוריס יצחקוב

מי הציל את הרב עובדיה יוסף זצוק''ל כשהיה בין חיים למוות

אבא של העדה הבוכרית

הרב עובדיה היה מאוד אוהב את בני העדה הבוכרית, מתוך הכרת הטוב שגדל בבתי מדרש אשר בשכונת הבוכרים בירושלים. בכל מפגש שלנו היה מספר על רבני העדה הבוכרית אשר הכיר מדורות הקודמים והיה מתאר אותם כמראות פני מלאכים.

הרב עובדיה מדבר על העדה הבוכרית בישיבת חמדת ישראל של הרב רפאל יעקובוב      

לפני 23 שנים עם תחילת העליה ופתיחת שערי הברזל, הגענו אני והרב בוריס יצחקוב להרב עובדיה וספרנו על העליה ההמונית והבורות הקיימת ומה דרכי הפעילות כדי לקרבם תחת כנפי השכינה. הרב הקדיש שעה ארוכה מזמנו והורה להנהלת "אל המעיין" להוציא עלון תורני "מעיין התפוצות" בשפה הבוכרית. ואחר כך העלון הופץ גם בשפות גרוזינית, אמהרית, הודית ועוד.

וכך במשך עשר שנים העלון מעיין התפוצות בבוכרית היה על כל שולחן שבת אצל יהודי בוכרה בארץ ובעולם.

כשנבחר חבר כנסת מטעם העדה בתנועת ש"ס ידינו הרב אמנון כהן הי"ו היה קבלת פנים של נכבדי הקהילה אצל הרב עובדיה אחר הבחירות, והרב הורה במעמד זה לפתוח עיתון "יום ליום" בשלש שפות בוכרית, רוסית ועברית למען זיכוי הרבים.

בכל פעם כשהייתי נכנס אל הרב היה פונה אלי בדמעות ואומר: העדה הבוכרית, עדה קדושה, הקומוניסטים הם שקיררו והרחיקו. תעשה כל מה שביכולתך ללמדם תורה ודעת, אני מתחנן, אני מבקש אנא תציל אותם ותזכה אותם להחזיר עטרת יהדות בוכרה ליושנה. הרב היה בוכה ואני בוכה מהתרגשות.

זכיתי להיות אצל הרב עובדיה כמה פעמים עם נשיא הקונגרס מר לוי לוייב הי"ו החל מיום הקמת איגוד הרבנים לבני העדה הבוכרית ועד הוצאת סידור לעדה הבוכרית "בית הלוי". בכל פעם היה מרגש מאוד לראות את אהבתו של הרב לעדה הבוכרית, באיזו חיבה היה מקבל את פנינו, היה מפנה את סדר יומו הצפוף והיה יושב עימנו ומברך כל אחד ואחד אישית.  

באחת מהפגישות סיפר הרב על אהבת התורה של בני העדה הבוכרית וכך סיפר:

שבהיותו נער כבן 14 היה מגיע בהפסקת צהרים לבית הכנסת צופיוף שבשכונת הבוכרים כדי ללמוד מהספרים שהיו בספריה רק בבית הכנסת הזה. ומכיוון שהיה עדיין נמוך, עלה על הספסל כדי לקחת ספר ממדף עליון. גער בו השמש של בית הכנסת שהינו מלכלך את המזרונים (קורפצ'ה) שיש על הספסלים. הרב הסמיק וירד, כשהגיע לדלת לצאת, קם רב בית הכנסת מולא משה פילוסוף זצ"ל, קרא לו לחזור, הפשיט את הגלימה (הג'ומה) שלו הניח על הספסל ואמר בקול "עלה על גלימתי וקח את הספר הדרוש לך ללימוד". ובכך הראה לשמשים ולמתפללים איך צריך לכבד את לומדי התורה.

ומעשה שהיה שבא בחור להתקבל לישיבת "חזון עובדיה" ולא התקבל, בא האבא של הבחור ללשכת הרב לבקש, שידבר עם הנהלת הישיבה. שאל הרב עובדיה, מה שם הבחור ומה משפחתו, כששמע את שם המשפחה, שאל מי זה פלוני בשבילך? אמר לו זה היה סבא שלי. מיד הרים הרב את הטלפון לבנו לרבי יצחק יוסף שליט"א, וביקש ממנו שיקבל את הבחור לישיבה. הרב יצחק יוסף הסביר שהידיעות של הבחור עדיין לא מספיקות לרמה של הישיבה, ואז אמר לו הרב עובדיה, תראה: בשנות הצנע הייתי פעם בין החיים למוות מפני הרעב, והסבא של הבחור הזה, נתן לי חצי כיכר מהלחם שלו, אני ואתה חיים היום בזכותו, האם יש כאן שאלה בכלל האם לקבל את הבחור ללמוד בישיבה.

הרב עובדיה יוסף, החזיר את העטרה לראש יהדות ספרד, וחידש את כח פסיקת ההלכה לפי מר"ן, בפרט בארץ ישראל.

אם לא הרב עובדיה בדורנו, התורה היית משתכחת מישראל. הוא זה שהקים את עולה התורה, ופתח ישיבות לבני עדות המזרח, וכיתת רגליו בארץ ובעולם ללמד תורה ודעת לכל העם.

ולכן לא פלא, שבהלוויתו השתתפו מעל מליון בני אדם, שלכבוד כזה לא זכו שום נשיאי עולם.

זכר צדיקים לברכה ותהיה מנוחתם לחיי העולם הבא, ויעמוד בתפילה לגאולתנו ופדות נפשנו, אמן.

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש