ראשי
חדשות
מי השפיע על הרב פנחס רבין לשקוד על תלמודו בישיבה

מי השפיע על הרב פנחס רבין לשקוד על תלמודו בישיבה

מתוך הספד שנשא נשיא הברית מר יוסף בר נתן על הרה"ג פנחס כהן רבין זצ"ל .

מי השפיע על הרב פנחס  רבין לשקוד על תלמודו בישיבה
יוסף בר נתן נשיא ברית יוצאי בוכרה

עֲשֵׂה לְךָ רַב, וּקְנֵה לְךָ חָבֵר,

        וֶהֱוֵי דָן אֶת כָל הָאָדָם לְכַף זְכוּת (מסכת אבות א', ו')

הספד שנשא נשיא הברית מר יוסף בר נתן על הרה"ג פנחס כהן רבין זצ"ל.

בצער ובכאב עמוק העדה הבוכרית מבכה ואבלה את פטירת האי גברא רבא יקירא ושפירא, מקים עולה של תורה, הרב הראשי לעדה הבוכרית הדיין הרה"ג פנחס הכהן רבין זצ"ל.

אפתח בצער ובנימה אישית על הליכתו לבית עולמו של פנחס חברי, אותו הכרתי משחר ילדותינו הרחוקה. שנינו נערים עם משובות נעורים בני שש עשרה שבע עשרה בשכונת פלורנטין בשנות החמישים של המאה שעברה.

כיצד עשיתי לי רב וקניתי לי חבר, כמאמר התנא יהושע בן פרחיה בפרקי אבות? מעשה שהיה כך היה, אני הייתי מדריך נוער בבני עקיבא, יום מן הימים פנה אלי הרב בן ציון הכהן רבין זצ"ל, אביו של חברי פנחס, ובקשני, מכיוון שאתה חברו הטוב יש לך השפעה עליו, דבר על ליבו שישב וילמד תורה כאבותיו ואבות אבותיו. כי בגיל הנערות כל בחור מחפש את עצמו ומנסה למצא דרך בחיים, וגם פנחס קצת מתרשל בלימוד התורה, אולי אתה כחבר תשפיע עליו שיחזור לשקוד על תלמודו בישיבה. אני מאמין שהרב בנציון פנה לעוד גורמים בעניין בנו, אבל אני מרגיש שנטלתי חלק נכבד בשכנועי ובהשפעתי אכן חזר פנחס לתלמודו במלוא המרץ.

לאחר שנים של לימוד בישיבה ועמל התורה בכולל, הוכתר לרב ודיין בישראל. זכה ליתן  כוחותיו ומירצו להרביץ תורה ברבים ו"לאקמא שכינתא מעפרא".

שנינו: "בשעה שפוסקין גדולה לאדם פוסקין לו ולזרעו עד סוף כל הדורות" ואכן הרב פנחס הכהן רבין זצ"ל, המשיך שושלת רבנות ראשית ודיינות מפוארת בת 200 שנה, שהחל בה הסבא רבא רבא:

רבי פנחס הגדול רבין, שכיהן כדיין בבוכרה בשנת ה'תקע"ח 1818 עד 1858.

בנו הרב יצחק חיים רבין כיהן כדיין בבוכרה בשנים 1866-1896,

ממשיכו היה בנו הרב חזקיה הכהן רבין שימש כדיין בשנים 1896-1935,

בשנה שבה הגיע לארץ ישראל נתמנה לדיין בבית הדין הרבני בירושלים עד לפטירתו ב-1945.

עם פטירתו של מולא חזקיה רבין זצ"ל, מונה חתנו שהיה ראש השוחטים דמתא בת"א הרב בן ציון הכהן רבין, וכיהן עד שנת 1995 וכרב ראשי לעדה הבוכרית. הייתנ לי הזכות  שהרב שקידש אותי עם רעייתי תחי' הוא כאמור אביו של המנוח.

המנוח הרה"ג פנחס הכהן רבין זצ"ל  נבחר ושימש כדיין וכאב"ד בת"א משנת- 1978 עד 2011. במסגרת תפקידו עסק רבות למען התרת עגונות ומסר את נפשו למציאת פתרונות לאמת את יהדותם של אחינו הבוכרים שהגיעו בעליה המבורכת בשנות ה-70-80-90 של המאה שעברה, בלי שום מסמכים ותעודות לידה. במעשיו אלה הציל משפחות שלמות והגשים כמתחייב בזהירות רבה את "וּבְכֵן תֵּן כָּבוד לְעַמֶּךָ, תְּהִלָּה לִירֵאֶיךָ  וְתִקְוָה טובָה לְדורְשֶׁיך" .

הרב פנחס רבין זצ"ל קיים בדרכו הצנועה את: "מאוד מאוד הוי שפל רוח" וגם את: "כדרכם של צדיקים כל זמן שמתגדלים מוסיפים ענווה", אכן עניו וצדיק גדול היה, ככל שגדל בתורה מידת הענווה שבו עלתה מדרגה. אין לי ספק שקיים את "אפילו אתה מושלם בכל המעלות, אם אין בך ענווה אתה חסר", הרב פנחס היה מושלם בכל המעלות.

הרב פנחס היה איש חם ולבבי, נעים הליכות "הולך תמים ופועל צדק", עסק בצדקה ובגמילות חסדים, זכה ונתקיים בו: "כל העוסק בצדקה הווין לו בנים בעלי חכמה", אכן הקים משפחה לתפארת, זרע קדושים בני תורה ובעלי חכמה. בניהם, הבן הרב יצחק הכהן רבין שליט"א ראש כוללים והבן הדיין בן ציון חי אהרון הכהן רבין שליט"א.

אוסיף מדברי חז"ל, ש"אין זכות כמזכה את הרבים" ועוד נאמר: "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו" סהדי במרומים, אנוכי שהייתי ממקורביו מעיד שמים וארץ, כמה השקיע המנוח זצ"ל בזיכוי הרבים.

הוד והדר לבשת בתורתך, כנאמר בדרך ארץ זוטא: "הדר בני אדם תורה" וכן "הדר תורה חכמה". ללא ספק חכם לב היית ועצה טובה נתת לכל הפונים לשאול בעצתך.

צר לי עליך אחי (חברי) פנחס, נעמת לי מאוד. לך לשלום ועל משכבך יבוא שלום כדכתיב: "יבוא שלום ינוחו על משכבותם"ץ

זכרך לא ימוש מקרבנו לעד.

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש