ראשי
יהדות
מבט חסידי - מצווה להיות בשמחה תמיד! פרשת ויגש

מבט חסידי - מצווה להיות בשמחה תמיד! פרשת ויגש

אם יוסף ידע "שהכל מעת ה'" מדוע הוא התנקל לאחיו? מבט חסידי בפרשה מאת: הרב משיח מוריאל

מבט חסידי - מצווה להיות בשמחה תמיד! פרשת ויגש

כשיוסף מתוודה אל אחיו
הוא  אומר להם "ועתה אל תעצבו אל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי..."
ממשיך יוסף ומסביר לאחיו
כי מאת ה' היתה זאת,
"...לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלקים..."
כדי  להיות לכם לעזר.
"כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם" .

נשאלת השאלה- אם אכן חשב כך יוסף,
מדוע התנכר לאחיו?
כמו שמתואר בפרשה הקודמת מקץ
שיוסף דיבר איתם קשות,
" מרגלים אתם"
גרם לאחים להצטער ולהתרחט עמוקות כמו שכתוב ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת.

התשובה טמונה במילה אחת ויחידה  ועתה.
לאחר שיוסף נכח לראות שאכן האחים התרחטו,ובכך השיג את מבוקשו ,
אמר להם -די לעצבות!
וכמו כן כיון אותם לחשיבה חיובית ,שהמכירה היתה לטובה ואין להם יותר להצטער.
הרעיון הזה מוסבר בספר התניא בהרחבה.
מדת העצבות מגיעה מהקליפה ולא מצד הקדושה.
מקורה מיסוד העפר של הנפש המחיה את הגוף ולא מהנשמה האלוקית,
כי בצד הקדושה יש רק שמחה  כמו שכתוב "עוז וחדוה במקומו".
ולכן אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה .
רק כדי להכניע את היצר הרע מותר ואפשרי להיות
בעצבות חיובית שבעל התניא מגדיר אותה כמרירות שמובילה לעשייה חיובית ולשיפור ההתנהגות אבל עצבות   סתמית מובילה חס ושלום לדכדוך נפשי וחוסר עשיה
נזכור לעצמינו תמיד שהמרירות היא רק אמצעי למטרה  והמטרה היא להיות
בשמחה תמיד
שבת שלום ומבורך

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש