ראשי
יהדות
מבט חסידי לפרשה: פרשת תרומה

מבט חסידי לפרשה: פרשת תרומה

המיליארדרים של העולם. מבט חסידי לפרשת השבוע. מאת: הרב משיח מוריאל שליט"א

מבט חסידי לפרשה: פרשת תרומה

בפרשה הקודמת פרשת משפטים קראנו על מצוות הלואה:
"אם כסף תלווה לעמי"... אחד מג' העמודים שעליהם העולם עומד הוא, התורה,העבודה,והגמילות חסדים.
ובהמשך לכך השבת נקרא
על ציוי ה' למשה: "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה
מאת כל איש אשר ידבנו לבו",
חשוב לציין שחובת ההתרמה הייתה על כל אחד מישראל כולל נשים וילדים, רק שאופן התרומה הייתה לפי היכולת והנדיבות לב שכל אחד כנאמר בפסוק ידבנו לבו.
זהב וכסף ונחושת...
ועוד נקודה למחשבה, כמקובל בכל התרמה שקודם מסבירים לשומעים את מטרת ההתרמה, וחשיבותה, ורק בהמשך לכך פונים לתרומים להיות שותפים.
וכאן בתרומה הראשונה בהיסטוריה ה' פונה ישר לתורם בבקשת תרומה:
"ויקחו לי". ורק לבסוף אומר לצורך מה:
"ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם".
 שואל הרבי,
מדוע התורה מתחילה  בתרומה של הזהב המתכת הכי יקרה.
הרי היה מתאים להתחיל עם תרומת הנחושת וכסף שמצויה יותר אצל כל התורמים הרגילים. ולבסוף
לציין את הזהב שמצוי אצל  התורמים הגדולים  והעשירים. ובפרט שלצורך בניית המשכן היה יותר נצרך כסף ונחושת,ופחות זהב.
הרי העיקר שכולם היו שותפים לתרומה
וכל אחד לפי יכולתו ואפשרותו לתורם.
ובזה שמתחלים עם תרומת הזהב לכאורה מבליטים את
התורמים הגדולים  והעשירים, כמו שמקובל לעשות בערב התרמה,
שאת הכבוד והתהילה נותנים לתרומים הגדולים,
והקטנים בכלל לא נספרים.
וזה בודאי לא כוונת התורה בהתרמה הזאת, אלא הרבי
משיב שהתורה מתחילה בזהב כי, ה' בא לגלות לנו שכל יהודי הוא בעצם עשיר במהותו הרוחנית,
וכל יהודי שווה זהב.
ומדוע?
כי יהודי הוא בנו של מלך, ובגלל זה הוא שווה זהב.
כשיצאו אבותינו ממצרים הם יצאו ברכוש רב ועצום
בכסף וזהב כדי להבליט ולהדגיש, שגם במושגים אנושיים וגשמיים
יהודים הם בני מלכים,
ויש להם רכוש רב כמתאים לבני מלכים.
ולכן כאן בשונה מכל
התרמה,
התרומה היא המטרה.
  ובניית המשכן,
היא רק אמצעי לגלות את
חיבת הקב"ה לעם ישראל. ושכנתי בתוכם, בתוך כל
אחד ואחת מישראל.
ואסיים באיחול לבבי ואישי, לכל אחד ואחת מישראל. שאכן יזכה להיות עשיר, במובן הכי פשוט של המילה:

שבת שלום ומבורך:
הרב משיח מוריאל.

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש