ראשי
יהדות
מבט חסידי לפרשה - פרשת בשלח

מבט חסידי לפרשה - פרשת בשלח

מדוע הזית המר קודם לתמר המתוק? ואיך זה קשור לפרשת השבוע? מאת: הרב משיח מוריאל

מבט חסידי לפרשה - פרשת בשלח

אנו באים מטו' בשבט חג האילנות שאותה נוהגים לציין באכילת פירות שבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל
חז"ל לימדו אותנו
כשיש זית ותמר לפנינו
צריך להקדים את הזית לברכה קודם התמר
ונשאלה שאלה  מדוע באמת הזית - המר, קודם לתמר המתוק? ולכאורה כמו שאומר פתגם העממי ש"על טעם וריח אין להתווכח" וכל אחד עם הטעם שלו
וגם בפרשתינו בשלח מצינו כסדר הזה
שבני ישראל הגיעו למקום למסויים
שהמים  היו מרים ובני ישראל לא יכלו לשתות  מהמים ולכן  קראו למקום מרה ואז
וילנו העם על משה לאמר מה נשתה,
ומשה מתפלל בצעקה
וה' מורה לו להשליך עץ למים ונעשה נס
שהמים המרים נהפכו למתוקים
ובהמשך  לכך מסופר שבאו בני ישראל למקום שנקרא אלימה ושם מצאו  שתים עינות מים ושבעים תמרים
משיב על  כך   הרבי  שהזית קודם  לתמר כי זה הסדר שהגלות המרה קודמת לגאולה השלימה המתוקה והתפקיד של יהודי זה
  להפוך את המר למתוק  וחושך לאור כמו בזית על ידי שכותשים אותו
 מפיג מרירותו ולבסוף יוצא ממנו שמנו כך זה בעבודת ה'  
בגלות להכשיר את העולם לקראת הגאולה
להכניע את  את היצר הרע לזכך אותו לקדושה ורק אז
זוכים להגיע לשלב  שכולו  עונג ודבש בגאולה השלימה  על ידי צמח דוד שיוצא מגזע ישי במהרה בימנו אמן
הרב משיח מוריאל
שבת שלום ומבורך

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש