ראשי
יהדות
למה נשארים ערים כל הלילה בשבועות

למה נשארים ערים כל הלילה בשבועות

שאל את הרב

למה נשארים ערים כל הלילה בשבועות

שאלה
שלום כבוד הרב רציתי לדעת למה נשארים ערים כל הלילה בליל חג השבועות? ומה עדיף ללמוד בלילה הזה?

תשובה
למה נשארים ערים כל הלילה ?
במדרש מסופר כי בליל חג השבועות הראשון, הלילה שלפני המאורע ההיסטורי של מתן תורה, הלכו בני ישראל לישון. במקום שימתינו בציפייה דרוכה לקראת ההתגלות האלוקית המיוחדת. כשהתקרב הבוקר, הרעים עליהם הקב"ה בקולות שופר ובברקים ורעמים כדי שיתעוררו ומשה רבינו נאלץ לעבור בעצמו בין בני ישראל ולהעיר אותם משנתם.

כדי לתקן תקלה זו קיבלו על עצמם בני ישראל שבכל השנים הבאות לא ישנו כלל בליל חג מתן תורה ובמקום זאת יישבו לעסוק בתורה

תיקון ליל שבועות
תיקון ליל שבועות הוא סדר מיוחד של לימוד אותו נוהגים ללמוד בליל החג.

כבר בספר הזהר הקדוש מסופר על המנהג שלא ללכת לישון בליל חג השבועות, ובמקום זאת לשבת ולעסוק בתורה. מנהג זה נפוץ עד היום בקרב רוב קהילות ישראל.

ישנם קהילות הנוהגים שכל אחד לומד בבית המדרש מה שליבו חפץ וישנם קהילות שמנהיגות לימוד משותף של כולם יחד, אבל המנהג הנפוץ וגם המבוסס ביותר הוא לימוד בסדר מיוחד הנקרא בשם תיקון ליל שבועות.

מה כולל ה'תיקון'?
תיקון ליל שבועות מכיל קטעים נבחרים הן מהתורה שבכתב והן מהתורה שבעל-פה. כך הוא מכיל התחלה וסיום של כל פרשה (ובפרשות מסויימות, כמו בפרשת בשלח המכילה את קריעת ים סוף, או פרשת יתרו המספרת על מתן תורה, מובאים גם קטעים אלו); הוא מכיל את ההתחלות והסיומים של כל שאר ספרי הנביאים והכתובים; משניות, קטעי זוהר, ספר יצירה וכן את רשימת תרי"ג המצוות.

סדר זה נקבע על-ידי המקובלים לפני מאות שנים.

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש