ראשי
חדשות
חידוש מצבת קבורתו של הגאון רבי חזקיה הכהן רבין זיע"א

חידוש מצבת קבורתו של הגאון רבי חזקיה הכהן רבין זיע"א

חידוש מצבת קבורתו של הגאון רבי חזקיה הכהן רבין זיע"א

חידוש מצבת קבורתו

המצבה השבורה שנמצאה

של הגאון רבי חזקיה הכהן רבין זיע"א

הרב הראשי וראב"ד במדינת בוכרה וגלילותיה

לרגל מלאת 75 שנים לעלותו לשמי רום של רבה האחרון של מדינת בוכארא הגאון רבי חזקיה הכהן רבין זי"ע חודשה מצבת קבורתו ע"י אחד מצאצאיו רודף צדקה וחסד ה"ה יוסף ניאזוף הי"ו – בנו של הרה"ג רבי מתתיהו ניאזוף זצ"ל – חתנא דבי נשיאה - הגאון רבי יהודה הכהן רבין זללה"ה הרב הראשי ליהדות בוכארא.

הגאון רבי חזקיה הכהן רבין זצ"ל עלה לארץ ישראל בשנת תרצ"ה (1935) לאחר שברח מבוכארא בעקבות רדיפת הדת ע"י הבולשביקים. בארץ ישראל הנהיג רבינו את קהל עדתו בשכונת 'רחובות הבוכרים', בנוסף לכך כיהן כדיין בבית הדין של העדה הספרדית בירושלים, והיה אחד מן המקובלים בישיבת 'רחובות הנהר'.

בט' בטבת תש"ה (1945) עלתה נשמתו הטהורה לגנזי מרומים ומקום מנוחתו בחלקת הכהנים בהר הזיתים שבירושלים.

המצבה שנמצאה שבורה

בעקבות כיבוש ירושלים ע"י הלגיון הירדני בשנת תש"ח (1947), ירושלים העתיקה היתה תחת שליטת ירדן במשך 19 שנה, במשך כל אותם השנים היה נתק מוחלט בין שכונות ירושלים החדשות לבין העיר העתיקה, מקום המקדש, הכותל המערבי, והר הזיתים, הירדנים חיללו אלפי קברים בבית הקברות היהודי העתיק בעולם, ואף סללו כביש על קברות של בני העדה הבוכרית בהר הזיתים.

גם קברו של רבי חזקיה הכהן רבין זי"ע חולל, מצבת קבורתו נשברה, וחלקי המצבה היו מושלכים הרחק ממקום קבורתו.

עם כיבוש ירושלים העתיקה בחודש אייר תשכ"ז (1967), עלו לפקוד את קברו של רבינו בני משפחתו ובראשם בנו הגאון רבי יהודה הכהן רבין זצ"ל הרב הראשי ליהדות בוכארא, ואז חשכו עיניהם כשראו שהמצבה של רבינו אינה מונחת על קברו, מיד ביקש רבינו זצ"ל מהנוכחים שאינם כהנים ובראשם חתנו רבי מתתיהו ניאזוף זצ"ל להיכנס בין הקברות ולחפש את שברי המצבה, לאחר מאמצים מרובים מצאו את השברים של המצבה זה שלא לצד זה, וקיימו חסד של אמת להניחם על קברו של רבי חזקיה זצ"ל, וכך במשך למעלה מחמישים שנה שברי המצבה היו מונחים על קברו.

המצבה שחודשה

בימים אלו נשא את ליבו אחד מצאצאיו של רבי חזקיה הכהן רבין זי"ע ה"ה רודף צדקה וחסד כה"ר יוסף ניאזוף הי"ו לבנות מצבה חדשה לקברו של רבינו זצ"ל, מעשה אבות סימן לבנים, כפי שאביו זכה לאסוף את שברי המצבה כך זוכה בנו לבנות מצבה חדשה למקום מנוחתו של הצדיק זכותו תגן עלינו אמן.

יהי רצון שנזכה בקרוב לחזות בקיום המאמר 'מתים יחיה אל ברוב חסדו'. אמן

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש