ראשי
חדשות
הרב הצדיק רבי מרדכי רחמינוב זצ"ל

הרב הצדיק רבי מרדכי רחמינוב זצ"ל

אבד חסיד מן הארץ

הרב הצדיק רבי מרדכי רחמינוב זצ"ל

בס"ד י"א אייר תש"פ

מאת הרב הלל חיימוב

אבד חסיד מן הארץ

היום הלך לעולמו במגפת הקורונה, אחד מהחזנים הדגולים ואיש הרוח של העדה הבוכרית, הרב הצדיק רבי מרדכי רחמינוב זצ"ל.

הרב מרדכי רחמינוב נולד למשפחה שומרי תורה בעיר בוכרה, מיד אחר מלחמת עולם השניה, וגדל והתחנך על ברכי סבו רבי משה מקסומוב ז"ל, שהיה משיירי כנסת הגדולה שחונך ולמד בחיידר לפני המהפכה הרוסית, וכך ספג ממנו את היהדות ולמד את מלאכת החזנות האוטנטית, ולתקוע בשופר. ובהיותו נער בבית הספר הרוסי, ביום ראש השנה קרע את מכנסיו, כאמתלה ללכת לבית להחליפם, וזאת כדי ללכת לבית הכנסת לתקוע בשופר, כך הייתה אהבתו לתורה ולכל דבר שבקדושה.

וכך במסירות נפש של ממש, שמר על מסורת ישראל עוד בהיותו בגלות רוסיה בתקופה הקומוניסטית.

הרב ניחן בקול מיוחד אשר זכה ושימח חתנים וכלות בחתונות ואירועים, בהיותו בעיר בוכרה וגם אחר שעלה לארץ הקים להקה כדי לשמח את אחיו העולים ולהפיח בהם שמחה ותקווה בארץ החדשה - ארץ ישראל.

הרב עלה לישראל בשנות ה-70 של המאה הקודמת, וכאן התקרב עוד יותר לתורה וליראת שמים להגשים את חזון חייו, ובמקום להיות זמר בחתונות, בחר להיות חזן ופייטן בבית הכנסת של העדה הבוכרית בפתח תקווה, והיה מתחזן ומשתפך לפני קונו כעבד לפני רבו, ורבים מבני העדה היו מגיעים ממרחקים להתפלל בבית הכנסת שהרב מרדכי היה עובר לפני התיבה.

לפני כשלושים שנה, הרב נסע לארה"ב להיות חזן בימים נוראים, וכששמעו ראשי הקהילה את קולו הערב ובקיאותו ברזי החזנות, והציעו לו להשאר שם לזכות את הרבים. אחר שעשה שאלת רב, נענע לבקשתם, והיגר לארה"ב עם אישתו הרבנית שתחי' ובני ביתו שיחיו'.

כמאמר התנא באבות "עשה לך רב" הרב מרדכי רחמינוב שהיה איש אמת, חיפש לעצמו רב שיורה לו את הדרך בארץ חדשה, ומצא את הרב יוסף יגן שליט"א והתחבר אליו בלב ונפש וקבל את הרב יגן על עצמו כמורה דרכו. ובעצתו והדרכתו שקד על תלמודו בכולל שנים רבות עד שהוסמך לרבנות ע"י הרב אליהו בן חיים שליט"א ראש אבות בתי הדין לקהילת הספרדים בארה"ב ומרן הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל, וכך הפך להיות מחזן בית הכנסת לרב ומורה הוראה.

בתחילה היה בבית הכנסת המרכזי של הסנטר ברחוב 71 לצידו של הרב הגאון יצחק יהושוע שליט"א, ושניהם הדריכו את הקהילה לתורה ויראת שמים, כשהרב יצחק עובד עם הצעירים והרב מרדכי עם המבוגרים דוברי הבוכרית.

לימים נבנה בית כנסת חדש ברחוב 99 בקווינס ע"י משפחת מושייב - טוקסור הי"ו, והוצע לרב רחמינוב לשבת על כסא הרבנות.

במקום שאין איש תשתדל להיות איש, הרב קיבל את המשרה הרבנית על מקום החדש, ושם הנהיג את הקהילה ביד רמה, ותוך תקופה קצרה הקהילה גדלה למאות משפחות שראו את הרב מרדכי כדמות של מנהיג רוחני ללא פשרות, על אף היותם בתרבות מערבית של אמריקה.

אני, בכל פעם שביקרתי בארה"ב זכיתי להתפלל ולמסור שיעורים בקהילה של הרב מרדכי זצ"ל, זה היה בית כנסת מאוד מיוחד במינו, שמתקיימות בו ג' תפילות בכל יום תמידין כסדרן, שיעורי תורה בכל יום שעה לפני התפילה ושעה אחר התפילה בשחרית, כנ"ל לפני תפילת מנחה ואחר התפילה של ערבית, מקווה טהרה, בשבתות היה מראה מרנין את הלב לראות את בעלי הבתים משכימים קום בשעה מוקדמת ומגיעים לשמוע את שיעורו של הרב שהיה מטובל עם המון חוש הומור ואהבה אמיתית לנשמתו של כל אחד, הרב היה מתחיל בהלכות, אחר כך מוסר, ואחר כך דברי אגדה מתלמוד ומשניות, היה תענוג לראות את הרב לאחר השיעור מתעטף בטלית ככהן גדול העומד בתפילה לפני קונו, ובקולו המרטיט את הלבבות היה שופך שיח לפני בורא עולם.

סעודה שלישית בבית הכנסת של הרב, זה היה פשוט סמינר של ממש בכל שבת ושבת, על אף שמנהג האזכרות בעדה הבוכרית, זה משהו שקשה להם לוותר עליו, ועורכים אזכרה באולמות ברוב פאר והדר, בקהילה של הרב היה אחרת, כל מי שהיה לו אזכרה באותו שבוע, היה תורם סעודה שלישית בבית הכנסת, והרב היה נותן שיעור עד שמגיע זמן של תפילת ערבית, דבר שאין לו אח ורע בשום קהילה, שבני הקהילה הבינו שלימוד תורה עולה עשרת מונים על כל סעודות פאר, וזה פרי עמלו של הרב מרדכי זצ"ל.

הייתי נפעם בכל פעם מחדש לראות את בני הקהילה של הרב, שכולם בעלי בתים העובדים לפרנסתם, אף אחד מהם לא למד בכולל ולא בוגר ישיבה, ורובם היגרו לארה"ב ישר מערי בוכרה מתרבות של הקומוניסטים, תוך זמן קצר הרב הצליח להביא אותם לדרגות גבוהות של יראת שמים, כיסוי ראש לנשים, תפילות במניין לגברים, ילדיהם בתלמודי תורה, ובעיקר הייתי מתפלא איך הצליח הרב ע"י דוגמה אישית ובדרכו האמיתית, שכל אחד מבני קהילתו מניחים שני זוגות תפילין קטנות, רש"י ור"ת יחד, איך הרב הצליח אט אט לשכנע אותם להתפלל במניין של שחרית בנץ החמה, זה היה פשוט תענוג לראות איך הציבור מעריץ את הרב, ועושה כל היוצא מפיו, שראו בו דמות אבהית ומנהיג נערץ.

לא הייתה שמחה משפחתית של בני הקהילה שהרב לא השתתף בה או כאורח הכבוד, או כמוהל או עורך חופה וקידושין, השתתפותו הסיבה עונג רב לכל האורחים.

הרב היה משכין שלום בין איש לאישתו ובין אדם לחבירו, והיו דבריו נשמעים ונכנסים לאוזני השומעים, ורבים השיב מעוון.

הרב היה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, ובכל פעם ביו מגיעים גבאי צדקה לקהילתו לערוך מגבית עבור ישיבות או כוללים או הכנסת כלה, תמיד הרב זצ"ל היה הראשון שתורם ומתרים אחרים ומברך את כל התורמים בנפש חפצה.

הרב היה משלב שני קצוות יחד, מצד אחד ללא שום פשרות בהלכה והנהגה רוחנית, דורש את המירב מכל יהודי מתוך אמונה שיכול האדם להגיע לפסגות ונותן לו בטחון של הצלחה, ומאידך היה מאוד חביב ובעל סבר פנים יפות ומחייכות המקדים שלום לכל אדם, ומלטף ומחבק.

היה מדבר מעומק הלב מתוך דאגה כינה לנשמתו של כל יהודי ויהודי, וכשהיו ליצנים שואלים את הרב באמצע השיעור שאלות שלא קשורות לנושא כדי להסיט את השיעור לעניינים אחרים, הרב היה עושה תנועה קטנה בכף ידו הימנית, מראה באצבעו לכיוון מעלה, ואחר כך פותח את כף ידו לכיוון מעלה ואחר כך לכיוון מטה ישר והפוך, כל הקהל היה מתפרץ בצחוק, והרב היה ממשיך בשיעורו, [וכל אחד היה מבין מה הכוונה, ששם למעלה יש דין ויש דיין, רק תחשבו - אם לא נקיים את מצוות הבורא, ואוי לנו שאם ניפול לדינה של גיהנום].

בעיני ראיתי ולא שמעו אוזני, כמה וכמה בחורים שהגיעו לבית הכנסת לומר קדיש בתוך שנה לאבלותם, והרב הפך אותם לחזנים ובעלי קוראים בתורה, והמשיכו להתפלל בבית הכנסת גם אחר שסיימו את שנת אבלותם, ומשפחות שלהם נהפכו לבית של תורה.

הרב היה מברך את כל מי שביקש ברכה לישועה, והרבה נושעו מברכותיו, השיעורים שלו היו מוקלטים ע"י תלמידיו ומופצים בכל יום ברשתות החברתיות לזיכוי הרבים.

כל יהדות בוכרה בארה"ב חבים לו את עולמם הרוחני, שכן הרב היה מהראשונים שעיצב את עולמם הרוחני, ובזכותו נבנו בתים של תורה ועולם התשובה של בני העדה בארה"ב.

בחודש אדר השנה כשפרצה המגפה הנוראה של הקורונה, הרב מרדכי זצ"ל אחר חג הפורים, הגיע לארץ, כדי לחוג את חג הפסח בחיק משפחתו, אך לדאבון ליבנו אחר הגעתו לא חש בטוב, ואחר בדיקה רפואית התגלה שהוירוס הנוראי השיגו, ואושפז בבית החולים. צוות הרפואי נלחם על חייו, כשכל בני הקהילה בארץ ובעולם נושאים תפילה להחלמתו של הרב, אבל למגינת הלב, השיב הרב את נשמתו הטהורה כקורבן עולה תמימה לבורא עולם ביום מר ונימהר י"א אייר ונקבר בהר המנוחות בירושלים.

הרב זכה וזיכה את הרבים, זכה והעמיד דור ישרים מבורך, דור של תלמידי חכמים, גם החתן הרה"ג דניאל קטנוב שליט"א ובנו הרה"ג ששון רחמינוב שליט"א משמשים בקודש ורבני קהילות ישראל בקרב העדה הבוכרית בעיר פתח תקווה. הנכדים כולם זרע ברך ה' שתולים על פלגי מים של תורה.

חבל על דאבדין ולא משתכחין, אוי לה לספינה שאבד קברניטה, ואוי לנו לבני העדה הבוכרית שאבדנו אדם גדול, יהי רצון, שזכותו תגן עלינו כאלף מגן, וכמו שבחיי חיותו היה הפתרון שדואג לבני העדה, כך יעמוד בתפילה לפני שוכן מעונה, שה' יסיר את המגפה מעלינו ומעל העולם כולו, ויקויים בנו מקרה שכתוב "ובא לציון גואל" במהרה בימינו אמן.

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש