ראשי
יהדות
גדולי ומנהיגי עולם התורה של העדה הבוכרית התכנסו

גדולי ומנהיגי עולם התורה של העדה הבוכרית התכנסו

ישיבת מועצת רבני העדה הבוכרית הראשונה

גדולי ומנהיגי עולם התורה של העדה הבוכרית התכנסו

לאחר הכינוס האדיר שעשה הדים רבים בעולם כולו וזכה לסיקורים נרחבים בעיתונות הכללית וברשת המכוונת לכבוד ולתפארת עדתנו. כזכור בכנס האחרון הכריז נשיא איגוד הרבנים הרה"ג הרב הלל חיימוב שליט"א על הקמת "מועצת רבני העדה הבוכרית", ברוך אומר ועושה - מיד לאחר הכינוס שקד נשיא האיגוד עם צוות לשכתו על כינונה של  "המועצת" המפוארת אשר תלך לפני המחנה ועל פיה ישק דבר, אשר אליהם עיני העדה צופיות לקיים את הנאמר"ועשית ככל אשר יורוך". אחר עבודת שטח מעמיקה נבחרו על ידי אישי הציבור שלוש עשרה חברי מועצת, כולם גדולי תורה עמודי הוראה דיינים יושבים על מדין מהיושבים ראשונה במלכות, ובהם: הרב הרב פנחס רבין – הרב הראשי לעדה, הרב זבדיה כהן– ראב"ד בבית הדין תל אביב יפו ואב"ד דק"ק יהודי בוכרה, הרב הלל חיימוב– נשיא איגוד הרבנים, הרב אייל יוסף – אב"ד בת"א, הרב בנימין אמינוב – רב הקהילה הבוכרית בתל אביב וראש כולל "תורת חיים", הרב יצחק רבין –דומ"צ ראש כולל "שערי בני ציון", הרב שלמה רבין – דיין בירושלים,הרב רמי יונייב – מו"צ ק"ק יהודי בוכרה בקרית שלום וראש כולל להוראה,הרב יהודה לוייב – רב העדה הבוכרית בנתניה וראש כולל "ליבנו בתורתו" ,הרב אלעזר חיימוב – רב העדה הבוכרית באשדוד וראש כולל "חזון אבנר", הרב דניאל חיימוב – מו"צ דק"ק בית מורשת מרן וראש כולל "קהילת יצחק", הרב יונתן בורוכוב – רב העדה הבוכרית רחובות וראש כולל "מערכי משפט",הרה"ג מרדכי חייאיב – רב הקהילה הבוכרית בבית שמש.

מיד בשבוע שלאחר מכן, ביום חמישי י"ט טבת נתקבצה "מועצת רבני העדה הבוכרית" למושב הראשון בבית מדרשו של הרב הראשי לעדה הרה"ג פנחס הכהן רבין שליט"א בהנחיתו של נשיא האיגוד הרה"ג הלל חיימוב שליט"א.

בפתח הישיבה בירך הרב הלל חיימוב שליט"א את הרבנים והודה להם על השתתפותם ורצונם לשאת בעול הנהגת העדה בארץ ובעולם, ומיד פתח את הדיון בנושאים הקשורים לחיזוק חומות הדת בקרב הקהילה הבוכרית ודרכי ההתמודדות.

לישיבת המועצת הוזמן הרב ראובן יוספי שליט"א מו"צ בק"ק עדת הבוכרים אלעד, שנתן סיקור רחב על הדרכים לפתיחת "קו ההלכה" לעדה הבוכרית, ויחד עם הרבנים דנו מה יהיו הקריטריונים לקבלת הרבנים שיענו בקו ההלכה. כמו כן סוכם בין הרבנים שליט"א כי הפסיקה בקו ההלכה תהיה על פי פסקיו של מרן פאר הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל בשילוב מנהגי העדה הבוכרית המובאים בספר"ליקוטי דינים".

הרב הלל חיימוב שהנחה את הישיבה של מועצת רבני העדה, העלה שאלה בפניה רבנים: שלאחר ההצלחה הגדולה בכנס הרבנים, מגיעים בקשות מהשטח לערוך כינוס לנשות העדה העוסקות בהדרכת כלות, בלניות, גישור, מרצות וכדו', השאלה איך ובאיזה אופן לעשות כנס לנשים, ומה הדרישות וההנחיות של מועצת הרבנים. הרבנים נתנו הנחיות ברורות לעריכת כנס לנשים, ובקשו שהכנס הראשון יוסב בעיקר בעניין חיזוק "טהרת המשפחה" בקרב נשות העדה, ומי המרצות שישאו דברים בפני הנשים, כדי שכל הכנס יהיה בקדושה ובטהרה, לפנות לקהלים נרחבים יותר.

לאחר דיון של למעלה משעתיים שבהם עסקו הרבנים בדברים העומדים ברומו שלעולם, סיימו הרבנים את הישיבה ובקשו מנשיא האיגוד הרב הלל חיימוב, לערוך ישיבות לדיון בנושאים של הנהגת העדה לעיתים קרובות, וברצונם לעמוד מקרוב על התקדמות והתפתחות של התוכניות למען העדה.

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש