ראשי
יהדות
מבט חסידי לפרשה - פרשת בא

מבט חסידי לפרשה - פרשת בא

שלח עמי ויעבדוני"... מאת: הרב משיח מוריאל"

מבט חסידי לפרשה - פרשת בא

נקדים ונאמר שפרשתינו פרשת בא השנה חלה
ביום מיוחד י' שבט
יום קבלת הנשיאות של
הרבי מליובאוויטש
והשניין נציין
70 שנה נשיאות
יהי רצון שנזכה ללכת לאורו של הרבי לאהוב כל יהודי ולקרבו לתורה  
פרשתינו פרשת בא
התורה מספרת על יציאתם של בני ישראל ממצרים
וכך נאמר "בעצם היום הזה יצאו צבאות ה' מצרים"
הפסוק מתבטא
בתואר  כבוד חדש לעם ישראל
צבאות ה  התורה מציינת תואר זה לעם ישראל רק ביציאתם ממצרים
וגם בפרשת וארא  מופיע תואר צבאות ביחס ליציאתם ממצרים
"והוצאתי את צבאותי....
 אבל בזמן שה' שולח את משה רבינו לפרעה מכנה אותם רק בשם בני,עמי,
"שלח את בני ויעבדני"
שלח את עמי  יעבודני
ורק בהקשר ליצאתם ממצרים מופיע תואר זה והשאלה שנשאלה מדוע דווקא אז
כדי להשיב על כך
נתבונן בתחילה במילה צבאות ה' אונקלוס מפרש צבאות חיילא שפירושו חיילים של ה'
 ומה  מיוחד בתואר חייל
מסביר הרבי שחייל זה מי שמוכן למסור נפשו למען המלך
 ומתי זה התגלה אצל עם ישראל
במצוות קרבן פסח
כאשר ה' ציווה להקריב את   שה הפסח
משה רבינו אומר לפרעה
"הן נזבח את תועבת מצרים ולא יסקלנו" פירוש הרי השה הוא אליל של מצרים ואם נשחט לעיניהם עלולים להרוג אותנו ולכן הציע משה לפרעה  נלכה  שלושת ימים ונזבחה  אולם פרעה הקשה את לבבו ולא הסכים  לבסוף ה' מצווה את בני ישראל   לקחת בעשירי לחודש את השה למשמרת עד ההקרבה,והם לקחו
וקשרו כל אחד השה לכרעי המטה  ובזה עוררו את הסקרנות   של המצרים לשאול מדוע ולמה ובכך  סיכנו עצמם וגילו להם ולא פחדו שבעוד ארבעה ימים השה הולך להישחט
כי זבח פסח הוא לה'...ולכן
בזכות מצוות הפסח  זכו לתואר הכבוד צבאות ה'
אבל לפני הצווי בני ישראל מתוארים רק כבנים
וה' מתגלה כאבא  שמסיבת היותו  מרחם על בניו
מכה בעוצמה רבה את מצרים עד שמחשיך להם במכת חושך  
אבל...  
ולכל בני ישראל אור במושבתם
הרבי אומר
שמשימת הדור שלנו כחיילים בצבא ה'  היום זה להכין את עצמינו ואת העולם  כולו לקבל את פני מלך המשיח תיכף ומייד ממש  אמן כן יהי רצון

שבת שלום ומבורך
הרב משיח מוריאל

קרדיט תמונה: freepik.com

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש