ראשי
יהדות
הטור השבועי - יש מי שמושך למעלה בחוטים - פרשת שמות

הטור השבועי - יש מי שמושך למעלה בחוטים - פרשת שמות

טור לפרשת 'שמות', מאת: שלמה זלמן סיונוב, חבר מועצת העיר-אור יהודה.

הטור השבועי - יש מי שמושך למעלה בחוטים - פרשת שמות

בשנת מאה ושלושים שנה לרדת עם ישראל מצרימה, פרעה חולם, והנה הוא יושב על כיסא מלכותו. וירא זקן אחד עומד כנגדו ובידו מאוזנים (משקל). ויקח האיש הזקן את כל זקני מצרים והשרים, וייתנם יחד בכף מאזנים האחת. ואחר כן לקח "טלה קטן" אחד ויתנהו בכף המאזנים השנית, ויכריע הטלה את כולם. התפלא פרעה על החזון הנורא ההוא כיצד מכריע "הטלה הקטן" את כולם? וייקץ פרעה בבקר והנה חלום. משום כך מוקדם בבקר קורא פרעה לכל עבדיו ומספר להם את החלום המוזר, וייראו האנשים פחד גדול מהחלום. משום שידעו שלחלומות פרעה יש 'משמעות' רצינית. ויען סריס אחד ושמו בלעם, אין זה כי אם רעה גדולה אשר תצמח למצרים באחרית הימים, כי יולד ילד בישראל ויחריב את כל ארץ מצרים. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות לפניו, וייכתב בדתי מצרים, אשר כל זכר הילוד מבני ישראל יהרג, כדי 'לנטרל' את הרעה ממצרים, ויעש המלך כן.

באותו יום שנולד משה הודיעו החוזים בכוכבים לפרעה: "היום נולד מושיעם של ישראל, ואין אנו יודעים אם הוא נולד מבני ישראל או מן המצרים. עוד רואים אנו כי עתיד הוא ללקות במים". כששמע זאת פרעה, מיד ציווה ללא רחמים כי ביום זה יזרקו 'ליאור' כל התינוקות הנולדים, גם מבני ישראל וגם מהמצרים. למחרת, אמרו החוזים בכוכבים לפרעה כי המושיע של ישראל עדיין לא הושלך 'ליאור', ועדיין הם רואים את הסימן שלו - שילקה במים. פרעה הכריז כי הגזירה שגזר אתמול עדיין בתוקפה. וכך במשך שלושה חודשים מיום הלידה של משה עדיין ראו החרטומים את הסימן שלו בכוכבים, ולכן נמשכה הגזירה על כלל האוכלוסייה במצרים.

אחרי שלושה חודשים מיום הולדת משה, הבינו עמרם ויוכבד הוריו של משה, כי לא יוכלו יותר להחביאו בביתם, כי המצריים כבר יחפשו אחריו. הם בונים למשה תיבת גומא קטנה ומכניסים אותו לתוכה. את התיבה שמים בלית ברירה ביאור. באו האצטגנינים {החוזים בכוכבים} ואמרו לפרעה: הנה, כעת אנו רואים בכוכבים כי מושיעם של ישראל כבר לקה במים והושלך אל היאור. מששמע זאת פרעה, ביטל מיד את הגזרה של השלכת הבנים ליאור, בחושבו שמטרתו כבר הושגה.

באותו בוקר, יצאה 'הנסיכה' בתיה בת פרעה לרחוץ ביאור, והנה באותו רגע נראתה תיבת משה לפניה. היא הושיטה את ידה כדי לתופס את התיבה. מרים אחות משה, עומדת כל הזמן מן הצד ורואה את מה שנעשה. היא ממשיכה לעקוב ורואה כי בתיה מנסה לחפש למשה אישה שתניק אותו, אך התינוק לא מוכן לאכול בשום אופן משום אישה זרה. אז היא ניגשת אל בתיה ומציעה לה שהיא תשיג לה אישה מניקה מן העבריות. בתיה הסכימה ומרים הביאה את יוכבד אם התינוק שתניק את בנה. בתיה כמובן לא יודעת כי קיים קשר בין התינוק לבין האישה המניקה. כך מניקה יוכבד את משה במשך שנתיים תמימות עד היגמלו.

פלאי פלאים! למעלה משלוש שנים גזירת פרעה בתוקפה - להשליך ל'יאור' כל בן ישראל שנולד. מעת לידת משה, זורקים אפילו את התינוקות המצריים ל'יאור', אלפי תינוקות נזרקים בשביל תינוק אחד - משה. והנה באותו יום שבו מודיעים החוזים בכוכבים לפרעה כי לקה מושיעם של ישראל במים, חוזרת הביתה בתו של פרעה מאושרת עד השמיים, ובחיקה 'מציאה' - ילד שברצונה לאמץ. הילד, כך נראה, נולד לפני מספר חודשים. הוא מהול! קטן שאינו סר למשמעתם, ואינו רוצה לינוק ממצריות, רק מאישה יהודייה. ברור שהוא לא ילד רגיל, גם השם "משה" שניתן לו, מזכיר שוב ושוב את העובדה שהוא משוי מן המים.

המסקנה המתבקשת היא שיתכן מאוד שהוא מושיעם של ישראל! אבל הנסיכה מבקשת מפרעה להחיות את הילד. פרעה מסכים לאמצו בביתו, מכניסו לארמונו, והוא בעצמו פרעה מחבק, מנשק, מחתל, ומשחק עם משה, האיש המתקרא אויב של מצרים, המבוקש מספר אחד, גדל בתוך בית המלוכה. "עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל"

יהודים יקרים, אי אפשר 'להתחכם' וללכת נגד עצתו של הקב"ה! העולם אינו "הפקר", אינו טבע ואינו מסתובב לבד. אלא יש 'מסובב' לכל "מסתובב". אנחנו כאן רק "הבובות" שבתוך התיאטרון, אבל יש מי שמושך למעלה 'בחוטים'- זה רק בורא עולם. כאשר אדם "מפיל" את כל בטחונו בבורא עולם-אז האלוקים לוקח אותו על זרועותיו, וכשאדם חי לפי הידיעה הזאת, הרי שממילא- חייו נהפכים ליותר רגועים, יותר בריאים ויותר מאושרים.

שלום רב

הנך נכנס למדור בו יופיעו תמונות נשים

חזרה לדף הביתאני אשה המשך לדף המבוקש